Forældreevalueringen er i skoleåret 2018/19 foretaget ud fra værdierne fællesskab og personlig udvikling.